ﺩﺭ ﺷﻬﺮﯼ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ، ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻛﺮﺩ ﻛﻪ

ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﭽﻪﺩﺍﺭ ﻧﻤﯽﺷﺪ.…

ﺍﻭ ﻧﺬﺭ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﭽﻪﺩﺍﺭ ﺷﻮﺩ، ﺗﺎ ﯾﻚ ﻣﺎﻩ ﺳﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻛﻨﺪ! .

ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻭ ﺑﭽﻪﺩﺍﺭ ﺷﺪ… !


ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﯾﻚ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺷﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯﭘﺎﯾﺎﻥﻛﺎﺭ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﻜﻪ ﻗﻨﺎﺩ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﻮﻝ ﺑﺪﻫﺪ، ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ از گرفتن پول امتناع کرد و ﻣﺎﺟﺮﺍی نذرش ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ.…


 ﻓﺮﺩﺍﯼ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻐﺎﺯﻩﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﺪ، ﯾﻚ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻭ ﯾﻚ ﻛﺎﺭﺕ ﺗﺒﺮﯾﻚ ﻭ ﺗﺸﻜﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻗﻨﺎﺩ ﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﻮﺩ…!

ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﯾﻚ ﮔلﻓﺮﻭﺵ ﻫﻠﻨﺪﯼ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﻨﺪ، ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ


ﻓﺮﺩﺍﯼ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻐﺎﺯﻩﺍﺵ ﺭﺍﺑﺎﺯ ﻛﻨﺪ، ﯾﻚ ﺩﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﯾﻚ ﻛﺎﺭﺕ ﺗﺒﺮﯾﻚ ﻭ ﺗﺸﻜﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﻮﺩ…!


ﺭﻭﺯ ﺳﻮﻡ ﯾﻚ تاجر ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩ…

ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﺍﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮﻝ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻛﺮﺩ…!


ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻓﺮﺩﺍﯼ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻐﺎﺯﻩﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﺪ، ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﺮﻩﺍﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ؟

.

ﻓﻜﺮﻛﻨﯿﺪ!


ﭼﻬﻞ ﺗﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﻡ ﺩﺭ ﺻﻒ ﻛﺸﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻏﺮ ﻣﯽﺯﺩندکه این مرتیکه چرادیرکرد.....!؟😂😂😂😂😂😂


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : دوشنبه 16 مرداد 1396 | 22:44 | نویسنده : مرتضی |

درسته که هیچوقت تفاوت بین کازینو و دیسکو و کاباره رو نفهمیدم، بجاش خارجیا هم عمراً اگه تفاوت مسجد و حسینیه و مهدیه  رو بفهمن.....

این به اون در! و من الله توفیق !!!!!😂


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : دوشنبه 16 مرداد 1396 | 0:10 | نویسنده : مرتضی |

یارو پشت تریلیش نوشته بود یا ضامن


 آهو و دائم درحال سبقت و لایی کشی


 بود,


والا امام رضا درسته ضامن آهو بوده ولی


 بعیده ضامن یابو بشه😐😐


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : جمعه 13 مرداد 1396 | 14:12 | نویسنده : مرتضی |

همسرت رو  سه جا میتونی بشناسی :


1. ﺗﻮی ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﻪ

2. ﺗﻮی ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ خونواده اش ﺑﺎﺷﻦ

3. توی جمعی که بهترین دوستاش هستنﺍﮔﻪ ﺗﻮی ﺍﯾﻦ 3 ﺟﺎ تنھا نموندی بهترین رفیقته!!

یه حالت چهارم ھم تبصره میزنیم:

توی شادی هاش یه قدم برو عقب و چیزی نگو... اگه خودش جاتو خالی دید و صدات کرد بدون بهترین رفیقته..


کسی میگفت:

وقتی مردان حرمت مرد بودنشان را بدانند و زنان شوکت زن بودنشان را مردان همیشه مرد میمانند و زنان همیشه زن و آنگاه هر روز ، نه روز "زن" و نه روز "مرد" بلکه روز "انسان" است


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : چهارشنبه 11 مرداد 1396 | 17:43 | نویسنده : مرتضی |

آقا احمقترين آدم 


مرديه که دوتا زن ميگيره! 


خب اگه از ازدواج اولت راضي هستي چرا خرابش ميکني؟ 


اگه راضي نيستي چرا دوباره تکرارش ميکنی!؟😂


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : چهارشنبه 11 مرداد 1396 | 17:42 | نویسنده : مرتضی |

می دونید چرا مرد باید قدش بلندتر از قد زنش باشه؟ 🤔😎


بخاطر اینکه واسه بوسیدنِ عشقش، غرورشو بشکنه و سرشو پایین بیاره و با خضوع؛ عزیزترینِ دنیاشو ببوسه...☺️


زن هم باید قدش کوتاه تر باشه که وقتی خودشو توی آغوش عشقش جا میکنه، بدونه که سایه مردش روی سرشه...☺️


الکی مثلا من خیلی رمانتیکم

شوهر باشه کوفت باشه😬😐😕فقط باشه😍😭


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : شنبه 7 مرداد 1396 | 22:33 | نویسنده : مرتضی |

می دونید چرا مرد باید قدش بلندتر از قد زنش باشه؟ 🤔😎


بخاطر اینکه واسه بوسیدنِ عشقش، غرورشو بشکنه و سرشو پایین بیاره و با خضوع؛ عزیزترینِ دنیاشو ببوسه...☺️


زن هم باید قدش کوتاه تر باشه که وقتی خودشو توی آغوش عشقش جا میکنه، بدونه که سایه مردش روی سرشه...☺️


الکی مثلا من خیلی رمانتیکم

شوهر باشه کوفت باشه😬😐😕فقط باشه😍😭


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : شنبه 7 مرداد 1396 | 22:33 | نویسنده : مرتضی |

‏یه زمانی مشکل مسلمونا“خوارج”بود، یعنی اونایی که از دین خارج شدن…

الان مشکل “دواخل” هستند…

اونایی که زیادی رفتن تو دین و در نمیان 😐😂


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : شنبه 7 مرداد 1396 | 22:32 | نویسنده : مرتضی |

میدونی ﭼﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻧﺴﻞ ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﭘﺮﺭﻭ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻦ؟

ﭼﻮﻥ ﻗﻨﺪﺍﻕ ﻧﻤﯿﺸﻦ! 😼

ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﻨﺪﺍﻕ ﺑﺸﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﻮ ﭘﺎﺵ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﻭﻝ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﺭﻭ ﻣﯿﻔﻬﻤﻪ… 😤

ﻣﺎﺭﻭ ﻣﻴﻜﺮﺩﻥ ﺗﻮ 2 ﻣﺘﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﻴﭙﻴﭽﻴﺪﻥ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﭘﺴﺘﻤﻮﻥ ﮐﻨﻦ هاوایی... ﻭﺍﻻ 😪
 ╱▔▔▔▔╲  

 ╭▏ ⊙⊙ ▕╮ 

 ╰▏ ╭╮ ▕╯ 

 ╲ ╭━╮╱   

 ┣╱━━━╱┫

 ┣━━╱━━┫

 ┣╱━━━╱┫

 ┣━━╱━━┫

 ┣╱━━━╱┫

 ┣━━╱━━┫

 ╰━━━━━╯

به این شکل در میومدیم

الان بچه شیش ماهه تخت دو نفره داره 😑

 واسش موزیک لایت میذارن با نور کم تا بخوابه 

 اونوقت زمان ما میذاشتنمون رو پاهاشون به حالت سانترفیوژ.... 😐😂

 انقد تکونمون میدادن تا پلاسمای خونمون جدا میشد میرفتیم تو کما .. 😂😂

بد میگفتن چه معصومانه خوابیده!!! 😂


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : شنبه 7 مرداد 1396 | 12:58 | نویسنده : مرتضی |

8 ويژگي پسرهاي ايراني:1-چشماشون بيشتر از عقلشون كار مي كنه.

 

2-تا يه دختر خوشگل مي بينن مثل جوجه راه مي افتن دنبالش.


3- چشمک جزو تیکه عصبیشونه.


4- اصولا هفته ای یه بار شکست عشقی میخورن.


5-اگه يه روز متلك نگن زبونشون ميخ در مياره.


6-دوستت دارم جزو حرفاي روز مرشونه.


7-زبان باز ترين و پاچه خوار ترين موجودات روي زمين.

 

8- میخوان دختر فقط مال خودشون باشه و خودشون مال همه.😂😂


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : پنجشنبه 5 مرداد 1396 | 21:15 | نویسنده : مرتضی |


TOOLS BLOG

TOOLS BLOG