اينم يه پست عارفانه😘😘😘

 

👌ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ !👌

👈ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮﻑ ﻣﺮﺩﻡ 👉

👇ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﮑﻦ 👊

ﺩﻫﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺯﻩ 😮

💸ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﺩﺯﺩﻩ 🎏

👨ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺪ ﺑﺨﺘﻪ 👎

✋ﺯﯾﺎﺩ ﮔﺮﺩﺵ ﺑﺮﯼ ﻣﯿﮕﻦ ﻭﻟﻪ 💫

✊ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ🏠 ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﺍﻓﺴﺮﺩﺱ👿

💯شوخ باشی میشی سبک💯

سنگین باشی میشی مغرور💯

👩ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯿﮕﻦ مورد داره 💯

💪ﻣﺮﺍﻣﺖ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﮕﻦ داره دون میپاشه👍


👌ﭘﺲ ﺑﺬﺍﺭ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺑﮕﻦ ،👎

🙏ﺧﺪﺍﯼ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻗﻀﺎﻭﺕﮐﻨﻪ ﻭ ﺑﺲ ☝️


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : يکشنبه 29 بهمن 1396 | 21:41 | نویسنده : مرتضی |

پرنده ماه تولدت کدومه ...؟؟؟ 


فروردین : گنجشک (بلند پرواز)😊

اردیبهشت: کلاغ (سیاستمدار )🙃

خرداد :عقاب (مغرور وجذاب)😎

تیر : سیمرغ (پرنده باهوش)🤓

مرداد:طاووس (زیبا)😍

شهریور:قناری (دلنشین)🤗

مهر : ققنوس (رویایی)😇

آبان : سهره (دهنبین واحساسی)☺️

آذر : بلبل (ساده)🙂

دی : فنج (مظلوم)🙁

بهمن: طوطی (خوشکل)😼

اسفند:شاهین (متفکر)🤔


بفرستین واسه دوستاتون


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : يکشنبه 29 بهمن 1396 | 0:24 | نویسنده : مرتضی |

ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸه؟


😎ﺍﻟﻒ : ریاست طلب و رئوف 

😣ﺏ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺮﮎ

😂ﭖ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ

😕ﺕ : ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺧﻨﺜﯽ

😘ﺙ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ

😓ﺝ : ﺣﺴﻮﺩ

😊ﭺ : ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ

😳ﺡ : ﺑﺎﺣﺎﻝ ﻭ ﺧﻮﺵ ﮔﺬﺭﻭﻥ ﻭ ﻟﻮﺱ

😱ﺥ : ﮐﻴﻨﻪ ﺍﯼ

😀ﺩ : ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺪﻫﯿﺪ

😩ﺫ : ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﻴﺰ ﺍﺳﺖ

😝ﺭ : ﻋﺎﺷﻖ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ 

😳ﺯ : ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﯽ ﮐﻴﻨﻪ

😉ﮊ : ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻋﻤﺮﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ

😘ﺱ : ﺩﺳﺖ ﻭ ﺩﻟﺒﺎﺯ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ

😭ﺵ : ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ

😨ﺹ : ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﻧﻴﺶ ﻣﻴﺰﻧﯾﺪ

😂ﺽ : ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺗﯿﺪ

😡ﻁ : ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﻭﺩ ﺭﻧﺞ

😜ﻅ : ﭘﺮﺣﺮﻑ

😛ﻉ : ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﻻﻏﺮ

☺️ﻍ : ﭘﻮﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ

😍ﻑ :ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ.

😫ﻕ : ﻫﻮﺱ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﯽ ﮐﯿﻨﻪ

😓ﮎ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻮﺫﯼ ﻭ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ

😒ﮒ : ﻋﻤﺮ ﺑﻠﻨﺪ

😫ﻝ : ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﻳﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ

    😛ﻡ : ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ

    😣ﻥ : ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﮐﻤﯽ ﻣﻐﺮﻭﺭ

    😙ﻭ : ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﻮﺍﺯ

    😃ﻩ : ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ

    😄ﯼ : ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍد


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : جمعه 27 بهمن 1396 | 22:08 | نویسنده : مرتضی |

سه گروه دختر هستن که کشتن اینا ، نه تنها مستحبه !

 بلکه واجبه....!!


 1- دارو فروشای تو داروخونه که حس میکنن دکترن...!


2 - بلیط فروشای آژانسای هواپیمایی که حس میکنن خلبان و صاحب پروازن...!3 - منشی دکترا که هیچ وقت وقت ندارن ، و موقع تلفن برداشتن میگن ، مله ه ه ه ه ه😆😂


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : جمعه 27 بهمن 1396 | 19:14 | نویسنده : مرتضی |

خبری که بعلت مهم بودن ان نه صدا و سیما و نه مسولین اجازه پخش ان را دادند !!!

دیشب در مراسم عزاداری در مهدیه تهران به ناکهان در هنگام مداحی از بخش خواهران این مهدیه به یکباره صدا جیغ و فریاد شدیدی به پا خواست که باعث نگرانی شدید حاضرین در مراسم گردید ...

پس از ورود نیروهای امنیتی و حراستی به قسمت خواهران

مشاهده گردید که دیگر خواهران بسوی خانم جوانی هجوم برده و هریک تیکه ی از لباس ان خانم جوان را کنده و با چشمانی گریان خارج میشوند گویا معجزه ای اتفاق افتاده بوده است ....

پس از تحقیقات تیم حراست مهدیه مشخص گردید که این خانم جوان در بین حضار اعلام کرده بودن که برایشان خواستگار امده است!!!

.

.

لطفا نگذارید این خبر مخفی بماند.... 😔✋️😂


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : جمعه 27 بهمن 1396 | 15:00 | نویسنده : مرتضی |

چه زيباميشداين دنيا💓

         اگر شاه و گدا کم بود💓

           اگر بر زخم هر قلبي💓

            همان اندازه مرهم بود💓

             چه زيبا ميشد اين دنيا💓

               اگر دستي بگيرد دست💓

                  اگر قدري محبت را..💓

                 به ناف زندگاني بست💓

                    چه زيبا ميشد اين دنيا💓

                     کمي هم با وفا باشيم💓

                     نباشد روزگاري که...💓

                     نمک بر زخم هم پاشيم💓

                   چه زيبا ميشد اين دنيا💓

                 نيايد اشک محرومي💓

               زمين و آسمان لرزد💓

             ز آه و درد مظلومي💓

           چه زيبا ميشد اين دنيا💓

          شود کينه ز دلها گم💓

        اگر بشکستن پيمان💓

     نگردد عادت مردم💓


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : پنجشنبه 26 بهمن 1396 | 11:22 | نویسنده : مرتضی |

تق تق تق فش فشه💥

فاصلمون کم بشه----

هیزم و نفت و آتیش🔥🔥     

دوستت دارم خدایش❤️


سیب زمینی به سیخه🍡

عکس گلت به میخه🔩

غماتو بیار فوتش کن🎂

کینه داری شوتش کن🏃🏃


هوا بهاری میشه🌺🌻🌹

سرما فراری میشه❄️⛄️

زردی ازت دور بشه🍂🍂

هرچی بخوای جور بشه😊😊


پیشاپیش

چهارشنبه سوری تون مبارک..

 داره میاد 😁😍😍


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396 | 23:14 | نویسنده : مرتضی |

تو اتوبوس زنه داشت به بچه ش شیر میداد،بچه نمیخورد.


زنه میگه ،اگه نخوری میدم این آقاهه بخورهااا...!!!


خلاصه بچه نمیخورد و زنه هی تکرار میکرد.


تا اینکه مرده قاطی میکنه ،میگه:

خانوم ،من باید 5 ایستگاه قبل تر پیاده میشدم،تکلیف مارو مشخص کن.

مسخره گیر آوردی.

نمیدی بخوریم 

پیاده شیم😂😂😂


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396 | 20:12 | نویسنده : مرتضی |

کمتر از 35 روز مونده به آغازسال 1397  🎄🎄🎄🎉🎊


برات آرزو میکنم ...👇

  12ماه عشق❤️

    52هفته آسایش😎

      365 روز خوشبختی😃

         8760 ساعت خنده😂

    حاضرم شرط ببندم هيچ کسی قبل از من بهت نگفته 😘


🌹🍀🌷🌸💐❤️💋✨


ارسالش کن برای همه اونهای که دوست داری باهات بمونن 😘درسال 1397😘😘


یادت باشه من اولین نفر بودم ها😊✋️


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396 | 20:02 | نویسنده : مرتضی |

👈اینم "دوستت دارم به ٢۵ زبان دنيا 💝💖


افغانی : صدقه توشونم❤️

انگلیسی : ای لاو یو❤️

ایتالیایی : تی آمو❤️

اسپانیایی : تی کویرو❤️

آلمانی : ایش لیبه دیش❤️

البانی : ته ته دوه❤️


ترکی : سنی سویوروم❤️

پرتغالی : او ته امو❤️

چینی : وو آ نی نی❤️

چکی : میلو جی ته❤️

روسی : یاتبیا لیو بلیو❤️

ژاپنی : آیشیتریو❤️


سوئدی : یاگ السکار دای❤️

صربستانی : ولیم ته❤️

عربی : انا یحبک❤️

فارسی : دوست دارم❤️

فرانسوی : ژ ت آیمه❤️

فیلیپینی : ماهال کیتا❤️


کره ای : سارانگ هیو❤️

لهستانی : کوهام چو❤️

مجارستانی : سر تلک❤️

ویتنامی : آن یه و ام❤️

یونانی : سغه پو❤️

یوگسلاوی : یا ته وولیم❤️

گرجی : شن توی می قرص❤️


بفرما رفتم تحقیق کردم که به ٢۵ زبان بگم دوستتون دارم.💋😘!


بفرست واسه همه اونایی که دوستشون داری😍😘❤️💋


ولنتاین مبارک ❤️💋❤️


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396 | 0:08 | نویسنده : مرتضی |


21:41