هدیه ناقابل و عيدى از طرف من

واسه اعضای گروه بخاطر فعال بودنشون😜


   کارت هدیه 5،000،000ريال

    

      ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


کافی است بوسیله چاقو یا میخ پوشش روی رمز را پاک کنی.


 التماس دعا!!!!!😊☺️😁😂😂😂😂


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : پنجشنبه 2 فروردين 1397 | 19:17 | نویسنده : مرتضی |

خدایا  در سال جدید به بچه های گروهمون❗️


خوشنامی   کوروش🌹

دلسوزی    داریوش❤️

انصاف      انوشیروان👉🏽

قدرت       شاه عباس💪🏽

لیاقت       امیر کبیر🌎

عقل        بو علی سینا📡

عمر        جنتی😱

ثروت      رفسنجانی💴

زرنگی‌      زنجانی😉

صدای       شجریان📣

اعتماد به نفس احمدی نژاد😂


و لبانشان را همچون دکتر ظریف و کفاشیان خندان گردان.

آمین😆😂😂❗️❗️❗️


🎊🎉 سال نو پیشاپیش مبارک 🎉🎊


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : دوشنبه 28 اسفند 1396 | 22:36 | نویسنده : مرتضی |

ﭘﯿﺮﺯنه ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯿره ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺴﺮﺵ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺸﻪ !


ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺸﯽ پنج تا سوال ازت 

می پرسیم ﻭ

ﺍﮔﺮ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎﺵ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪﯼ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻣﻮﻥ ﺑﺸﯽ!!


ﭘﺴﺮﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺶ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﻭ ﺑﭙﺮﺳﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ !


ﺍﻭﻧﺎﻫﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺳﻮﺍﻻ ﺭﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﻦ !

 

1 : ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟


ﭘﺴﺮﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ: ﻣﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﮐﺪﻭﻡ ﺷﻬﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺩﻡ؟

ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ :ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻮﻥ !!

ﻣﯿﮕﻦ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻌﺪﯼ !


2 : ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﯽ ﺍﺳﺖ؟


ﭘﺴﺮﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ:ﻧﯿﻮﻣﻦ ﺷﺎﭖ ﮐﯽ ﺣﺮﺍﺝ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟؟

ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ 4 ﺟﻮﻻﯼ !!

ﻣﯿﮕﻦ ﺩﺭﺳﺘﻪ !

 

3: ﺍﻣﺴﺎﻝ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺭﯾﺎﺳﺖ


ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩ؟

ﭘﺴﺮﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ: ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺗﯿﮑﻪ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻩ؟

ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ: ﺗﻮﮔﻮﺭ !!

ﻃﺮﻑ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﻭ ﺷﮕﻔﺖ ﺁﻭﺭﻩ !


4: ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺩ؟


ﭘﺴﺮﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ : ﺍﺯ ﭼﯿﻪ ﺟﻮﺭﺍﺑﺎﯼ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮒ ﺑﺪﺕ ﻣﯿﺎﺩ؟

ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﻮﺵ !!


هنر نزد ایرانیان است و بس!!! 😂😂🖐


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : پنجشنبه 24 اسفند 1396 | 23:05 | نویسنده : مرتضی |

سلام ☆بهتریـــــنم☆ 

چند روز بیشتر نمونده 

به آغازســــــــــــال 1397 🌹


 


☆          ★

          ★          ☆    

     ★          ☆        ★   

★          ☆         ★      ☆

         ☆          ★       ☆     ★   

    ☆           ★        ☆      ★   ☆

☆           ★         ☆       ★   ☆

           ★          ☆        ★   ☆★

       ★           ☆         ★   ☆ ★

   ★            ☆          ★   ☆  ★

★            ☆           ★   ☆   ★

             ☆            ★   ☆    ★

          ☆             ★   ☆     ★

       ☆              ★   ☆      ★

    ☆               ★   ☆       ★

☆                 ★   ☆        ★

                   ★   ☆         ★

                 ★   ☆          ★

               ★   ☆           ★

             ★   ☆            ★

           ★   ☆             ★

         ★   ☆              ★

       ★   ☆               ★

     ★   ☆                ★

   ★   ☆                 ★

★    ☆                  ★

      ☆                   ★

    ☆                    ★

  ☆                     ★

☆                      ★    

 ★★★   ★★★

★★★★★ ★★★★★

★★★★★★★★★★★

 ★★★★★★★★★

  ★★★★★★★

   ★★★★★

    ★★★


 


امیدوارم تو سال 1397 

خدا بهترین ها رو سر راه 

زندگیت قرار بده عزیــــــزم💙😘❤️


   ☆          ★

          ★          ☆    

     ★          ☆        ★   

★          ☆         ★      ☆

         ☆          ★       ☆     ★   

    ☆           ★        ☆      ★   ☆

☆           ★         ☆       ★   ☆

           ★          ☆        ★   ☆★

       ★           ☆         ★   ☆ ★

   ★            ☆          ★   ☆  ★

★            ☆           ★   ☆   ★

             ☆            ★   ☆    ★

          ☆             ★   ☆     ★

       ☆              ★   ☆      ★

    ☆               ★   ☆       ★

☆                 ★   ☆        ★

                   ★   ☆         ★

                 ★   ☆          ★

               ★   ☆           ★

             ★   ☆            ★

           ★   ☆             ★

         ★   ☆              ★

       ★   ☆               ★

     ★   ☆                ★

   ★   ☆                 ★

★    ☆                  ★

      ☆                   ★

    ☆                    ★

  ☆                     ★

☆                      ★    

 ★★★   ★★★

★★★★★ ★★★★★

★★★★★★★★★★★

 ★★★★★★★★★

  ★★★★★★★

   ★★★★★

    ★★★

ارسالش کـن 

به همه اونایی که 

خیــــــــلی دوســــــشون داری🌹😘


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : پنجشنبه 24 اسفند 1396 | 23:02 | نویسنده : مرتضی |

خانم های عزیزامشب تسبیح به دست بگیرید، 

برای شادابی پوستتون و آرامش روانتون


 صدمرتبه بگید : می خواست بخره خودم نذاشتم


(ذکر ضدافسردگی زنان بی کادو)😂😂


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : جمعه 18 اسفند 1396 | 19:22 | نویسنده : مرتضی |

خانوما توجه کنید 


🔺اگه میخواهید روز زن بخاطر نگرفتن هدیه دچار افسردگی نشوید این ذکر را روزی ۷ مرتبه تکرار کنید؛

‌. 

🌹من گل همیشه بهارم از کاکتوس انتظاری ندارم🌵😂


روز زن بر تمام بانوان ایران زمین مبااارک😍


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : جمعه 18 اسفند 1396 | 1:59 | نویسنده : مرتضی |

الهی غصه تو قلبت بمیره🙏

الهی دشمنت عقده بگیره🙏

الهی هرکجایی مهربونم🙏

تنت سالم،دلت روزی نمیره🙏

الهی درد و غم از تو جداشه🙏

الهی صاحب قلبت خدا شه🙏

الهی هرکجا،باهرکه هستی🙏

خدا برصحن قلبت گل بپاشه🙏


.        🍰🍰🍰🍰

     🍰🍰🍰🍰🍰🍰

  🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰

🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰

______________________

                 /

               😁

               (  )

               /  

برید کنار شیرینی بهتون نخوره😉


🌸ميلاد با سعادت دخت رسول الله فاطمه زهرا تبریک و تهنیت باد🌸😊😋


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : پنجشنبه 17 اسفند 1396 | 21:40 | نویسنده : مرتضی |

واقعا زیباست حتما بخونید

   

ادب مدرک نیست!

ادب لباس گران پوشیدن نیست،

ادب بالای شهر زندگی کردن نیست!

ادب ماشین خوب داشتن نیست،

ثروت و مدرک ادب نمی آورد،

ادب در ذات آدمهاست که با 

تربیت و آموزش صحیح به بار می نشیند،

ادب یعنی به همسرت امنیت،

به فرزندت محبت به پدر و مادرت خدمت 

و به دوستانت شادی را هدیه کنی،

ادب یعنی با هر مدرک و مقامی که باشی 

معنای انسانیت را درک کرده 

و نام نیک از خود به جا گذاشتن است...!


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : پنجشنبه 17 اسفند 1396 | 15:34 | نویسنده : مرتضی |

واقعا زیباست حتما بخونید

   

ادب مدرک نیست!

ادب لباس گران پوشیدن نیست،

ادب بالای شهر زندگی کردن نیست!

ادب ماشین خوب داشتن نیست،

ثروت و مدرک ادب نمی آورد،

ادب در ذات آدمهاست که با 

تربیت و آموزش صحیح به بار می نشیند،

ادب یعنی به همسرت امنیت،

به فرزندت محبت به پدر و مادرت خدمت 

و به دوستانت شادی را هدیه کنی،

ادب یعنی با هر مدرک و مقامی که باشی 

معنای انسانیت را درک کرده 

و نام نیک از خود به جا گذاشتن است...!


☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : چهارشنبه 16 اسفند 1396 | 22:17 | نویسنده : مرتضی |

🍩

                 🍩🍩

             🍩🍩🍩🍩

       🍩🍩🍩🍩🍩🍩

🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩

__________________________

                          /

                      😁

                       | |

                    _/   \_ 

کمتر از دو هفته دیگه این موقع عید نوروزه😍


بمناسبت سال جدید دهنتون و شیرین کنید... 🍩🍩


فقط نفری یه دونه تا به همه برسه. 😍


 🎀💕💖  پیشاپیش عیدتون مبارک💖💕🎀


🔆مبارک🔆

  🔆مبارک🔆

    🔆مبارک🔆    

      🔆مبارک🔆

        🔆مبارک🔆

          🔆مبارک🔆

            🔆مبارک🔆

              🔆مبارک🔆

☑️به ما بپیوندیــد🌹👇👇

🔜  @Khandeh_Paareehتاريخ : سه شنبه 15 اسفند 1396 | 23:20 | نویسنده : مرتضی |


19:19